Värmland

Förstärkt familjehemsvård med konsulentstöd


Åldersgrupp: Barn, ungdom och vuxna


Målgrupp: socialt utsatta, missbrukare, personer med neuropsykiatriska svårigheter


Placeras enligt SoL, LVM, LSS, LVU, P56 och kontraktsvård.


Fryxdalsgårdar har tillgång till ett tiotal erfarna familjehem som alla är vackert belägna i centrala och norra Värmland.


Vårdinnehåll:

Individuell genomförandeplan

Handlednings för familj/placerad

Externa insatser efter behov: motiverande stödsamtal, samtalsterapi, psykoterapi, medicinsk behandling

Tilläggstjänst: neuropsykiatrisk utredning

Självstärkande utbildningar

Fadderstöd

Utslussboende, arbete, studier


Nästa sida

Kontaktpersoner

Mikael Kihlman, VD

Bäcken 46

68692 Sunne

Mobil: 070 665 22 17

E-post: mikael@fryxdalsgardar.se


Annelie Fredriksson, kanslist

Mobil: 073 831 63 35

E-post: annelie@fryxdalsgardar.se